Nil-Ka Psikoteknik

Nil-Ka Psikoteknik

Nil-Ka Psikoteknik

Nil-Ka Psikoteknik

Nil-Ka Psikoteknik

Nil-Ka Psikoteknik

Nil-ka Psikoteknik Gıda Çarşısı


Psikoteknik, sürücülerde güvenli araç kullanmak için temel olarak bulunması gereken algı, dikkat, hafıza, muhakeme yeteneği, hız-mesafe tahmini gibi zihinsel özelliklerinin; tepki hızı, göz, el ayak koordinasyonu gibi psiko-motor yetenek ve beceri düzeyinin, risk alma, saldırganlık, sorumluluk, öz kontrol gibi tutum, davranış, alışkanlık ve kişilik özelliklerinin bilgisayar destekli test sistemleri kullanılarak ölçülebildiği" bir sistemdir. Böylece; bir sürücünün, bir aracı sürebilmek için asgari düzeyde, trafiğe ilişkin yeteneklere sahip olup olmadığı ve trafiğe ilişkin kişilik açısından, trafik kurallarına uyma eğilimine sahip olup olmadığı hakkında daha tarafsız, daha bilimsel ve daha standart koşullarda gerçekleştirilmiş uygulamalarla sonuçlara varılması sağlanabilmektedir.

İzmir Nil-ka Psikoteknik Değerlendirme Merkezi Halkapınar bölgesinden Psikoteknik belgesi almak isteyenler sürücüler için hizmet vermektedir.